Aktualności

Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim

Już od 1 grudnia na terenie Gminy Pilzno rusza ośrodek wsparcia dla seniorów - Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim. Jego otwarcie było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości 823 954,84zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim” jest skierowany do mieszkańców Gminy Pilzno, gdzie do tej pory nie istniała tego typu placówka.

Główny cel projektu zakłada realizację usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej dla 25 uczestników zakwalifikowanych do projektu. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług zapewni w uczestnikom wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększy stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej, przez co osoby nimi objęte będą miały możliwość realizacji różnych aktywności, utrzymywania kontaktów społecznych, wyjścia z izolacji, osamotnienia, bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem nie korzystały do tej pory z usług opiekuńczych w formie instytucjonalnej, najczęściej są osobami samotnie gospodarującymi, a ze względu na wiek i choroby nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować. Pobyt w DDP w Podlesiu Machowskim da możliwość osobom starszym kontaktu z innymi, zagospodaruje im wolny czas, otrzymają oni także wiedzę na temat sposobów dbania o własny stan zdrowia, otrzymają także pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw.

 Uczestnikami DDP mogą być osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 •  ukończyły 60 rok życia
 •  ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
 • jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 •  zamieszkują (w rozumieniu K.C.) na terenie Gminy Pilzno.

 Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu będą mieć zapewniony:

 • pobyt od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie
 • bezpłatny transport
 • catering (śniadanie i posiłek obiadowy)
 • opiekę specjalistów (opiekunowie, terapeuci, rehabilitant, pracownik socjalny)
 • wsparcie indywidualne (psycholog)
 • diagnozę potrzeb uczestników
 • zajęcia kulturalno – oświatowe.

Loga Funduszy Europejskich, Województwa podkarpackiego, Unii Europejskiej oraz flaga Polski

Zdjęcia

Wywiad ze Switłaną Pastuszenko

Switłana Pastuszenko

W najbliższym wydaniu "Naszego Pilzna" przeczytamy wywiad ze Switłaną Pastuszenko, która od 7 lat pracuje w Radzie Sosnyckiej jako Sekretarz Rady.

- Nasza społeczność od 4 lat współpracuje z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, z którą z sukcesem realizowaliśmy wspólne projekty. W kwietniu 2022 r. organizacja ta ogłosiła rozpoczęcie nowego projektu: 2 – miesięcznego stażu w polskich urzędach dla samorządowców z Ukrainy. Celem tego przedsięwzięcia jest budowanie i rozwój współpracy między przedstawicielami polskich i ukraińskich samorządów. Zgłosiłam się do udziału w projekcie i zostałam wybrana. Gmina Pilzno jest partnerską gminy Sośnicy, więc Fundacja solidarności zwróciła się do władz gminy Pilzno o możliwość współpracy. Pani Burmistrz wyraziła zgodę i tak znalazłam się w Pilźnie - zdradza pani Switłana, która wystosowała również list do mieszkańców miasta i gminy Pilzno.

Zdjęcia

Makulatura na studnie w Afryce

Makulatura na studnie

Hufiec ZHP Ziemi Pilźnieńskiej im. Aleksandra Kamińskiego w Pilźnie kontynuuje akcję “Makulatura na studnie w Afryce”. Harcerze ogłaszają zbiórkę publiczną. Zachęcają wszystkich mieszkańców Pilzna do włączenia się w akcję, która będzie trwała do 16 grudnia.

Na parkingu koło Szkoły Podstawowej przy ulicy Niepodległości (byłe gimnazjum) stoi kontener, do którego można składać opakowania papierowe – kartonowe, kolorowe czasopisma, zniszczone książki, zeszyty. Na makulaturę nie nadają się papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach, mleku, sokach powlekane folią, papier zatłuszczony).

Prosimy przynoście jak najwięcej makulatury. Cel jest szczytny. Dbajmy o środowisko, a środki uzyskane z tej zbiórki pozwolą mieszkańcom Afryki na wybudowanie kolejnej studni.

Zdjęcia

Wieczornica w Parkoszu

Szkoła w Parkoszu

W Publicznej Szkole Podstawowej w Parkoszu odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów i harcerzy. Przy świecach, w uroczystej atmosferze przypomniano historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odśpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie. Wieczornica odbyła się z udziałem społeczności szkolnej oraz gości. Wśród zaproszonych byli: rodzice, burmistrz Ewa Gołębiowska, prezes TPPiZP Jacek Podlasek, wiceprezes TPPiZP Zofia Mossoń, harcmistrz Anna Czernysz, harcmistrz Maria Smoła-Wójcik, przewodnik Marek Proszowski oraz harcerze z Hufca Ziemi Pilzneńskiej.

W czasie akademii uczniowie klasy VIII odczytali fragmenty tekstu Adama Mickiewicza "Ballady i romanse" - tegorocznej lektury "Narodowe Czytanie 2022".

 

Łęki Dolne z boiskiem

Boisko Łęki Dolne

Przy szkole w Łękach Dolnych powstało nowe boisko sportowe z trawiastą nawierzchnią. Ogólnodostępny obiekt jest oświetlony, dzięki czemu będzie służył uczniom oraz lokalnej społeczności także wieczorami. Stadion wyposażono również w trybunę dla kibiców.

Prace wykonano przy wsparciu finansowym z programu "Sportowa Polska - edycja 2021". Dotacja pokrywa 50% kosztów realizacji inwestycji. Pozostałą część pokrywa gmina.

Zdjęcia

Portrecista Natury w Muzeum Regionalnym

Wystawa Muzeum Regionalne w Pilźnie

Muzeum Regionalnym w Pilźnie przygotowało kolejną perełkę, czyli wystawę - „Portrecista Natury”. Wystawa obrazów Stanisława Westwalewicza ukazuje znakomite malarstwo artysty – żołnierza, który tak mocno związany był swoją twórczością z Pilznem i urokami pilźnieńskiego krajobrazu.

Wystawę obrazów, grafik, rycin, a także projektów polichromii wykonanych przez artystę będzie można obejrzeć w siedzibie muzeum przy ul. Petrycego 8 do 30 marca 2023 r.

Wystawa stanowi zwieńczenie projektu realizowanego przez Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej w ramach projektu „Ze sztuką na Ty”. Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Fot. Krzysztof Kosowski

Rusza Mikołajkowy Dar Serca

Mikołajkowy Dar Serca

Rusza kolejna edycja Mikołajkowego Daru Serca! Po raz kolejny zbieramy pieniążki dla Stowarzyszenia "Ich Lepsze Jutro”, które objęła opieką dzieci z naszej gminy. W ramach działalności stowarzyszenia dzieci uczestniczą w zajęciach w Parkoszu, dzięki czemu nie muszą jeździć do Tarnowa czy Dębicy.

Uczestnicy biorą udział w regularnych zajęciach terapeutycznych – indywidualnych i grupowych z zakresu terapii zajęciowej, fizjoterapii, integracji sensorycznej, arte i muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, oraz plenerze malarskim. Działania te pomagają dzieciom w codziennym życiu oraz nawiązywaniu nowych kontaktów z rówieśnikami.

Bardzo się cieszymy, że tak dużej liczbie osób dobro i zdrowie tych dzieci nie jest obojętne. Wszystkim razem i każdemu z osobna za to zaangażowanie serdecznie dziękujemy.

Licytacje odbywają się na facebookowej grupie: https://www.facebook.com/groups/813993829904552

Dane do wpłaty:
BS w Pilźnie nr konta: 36 94770001 0000 0840 2000 0120
z dopiskiem "Mikołajkowy Dar Serca"

Zdjęcia

Granty PPGR - przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do Programu

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Pilzno pozytywnie zakwalifikowanych zostało 71 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego. Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miejskiego w Pilźnie na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą dowód osobisty.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Pilźnie nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Komputery objęte są 36 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Baner grant PGR

Jesienne spotkanie członków koła III AKord

10 listopada 2022 roku członkowie Koła III AKord spotkali się na wieczornicy zorganizowanej przez Martę Cesarz, Barbarę Koczwarę i Renatę Gołębiowską w Szkole Podstawowej w Dobrkowie dla upamiętnienia 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

Po części oficjalnej grupa, biorąca udział w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, przedstawiła sposób realizacji zdania 2.

Następnie uczniowie wykonali papierowe żonkile, które będą wykorzystane do przeprowadzenia zbiórki  pieniężnej organizowanej  na rzecz Podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Pola Nadziei”.

W dalszej części spotkania uczestniczyli w zajęciach grupowych z użyciem mikroskopu elektronicznego, mozaiki magnetycznej oraz aparatu fotograficznego, które są elementami wyposażenia programu Laboratoria Przyszłości.

Działania uczniów zostały udokumentowane za pomocą aparatu fotograficznego, które prezentujemy poniżej w formie fotorelacji.

Zdjęcia

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

 

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

 

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi
w dowolnym miejscu i czasie. Profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji z Zakładem, ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

 

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil można założyć podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub na stronie www.zus.pl

Jeśli zakładasz PUE on-line musisz wybrać sposób rejestracji:

 • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl),
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.

Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego
i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji na stronie www.zus.pl to w ciągu 7 dni musisz potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Zdjęcia