Zaproszenie do składnia ofert na dzierżawę płyty Rynku

Burmistrz Pilzna zaprasza do składania oferty cenowej na dzierżawę terenu płyty Rynku o pow. 30 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych, w mobilnym punkcie.