Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
tel./fax 14 680 77 46
Biuletyn Informacji Publicznej

e-mail: zeaspilzno@o2.pl

Dyrektor: 
mgr Grażyna Kasprzyk
tel. 014 680 77 43
e-mail: dyrektor@zeaspilzno.pl, zeaspilzno@o2.pl

Główna księgowa: 
mgr inż. Karolina Chmura-Fiołek
tel. 014 680 77 45
e-mail: ksiegowa@zeaspilzno.pl

Starszy Referent ds. kadrowo-finansowych: 
mgr Danuta Pociask
tel. 014 680 77 45
e-mail: pociask_ksiegosc@zeaspilzno.pl

Starszy Referent ds. kadrowo-finansowych: 
mgr Katarzyna Świerczek 
tel./fax 014 680 77 46
e-mail: swierczek_kadry@zeaspilzno.pl

Starszy referent finansowo-księgowy
Paulina Sujdak
tel. 014 680 77 44
e-mail: paulina.sujdak@zeaspilzno.pl

Specjalista ds. administracyjno-finansowych:
mgr Agnieszka Janiga
tel. 014 678 77 44
e-mail: agnieszka.janiga@zeaspilzno.pl

Referent ds. administracyjno-finansowych:
mgr Anna Ogrodnik
tel. 014 680 77 65
e-mail: ogrodnik_500plus@zeaspilzno.pl

Referent ds. księgowo-finansowych:
mgr Ewelina Chwistek
tel. 014 680 77 45
e-mail: ewelina.chwistek@zeaspilzno.pl

Księgowa: 
Agnieszka Szczepańska
tel. 014 680 77 45
e-mail: ksiegowosc@dkpilzno.pl

Starszy referent: 
Dorota Majkowska
tel. 014 680 77 44
e-mail: ksiegowosc@dkpilzno.pl

Kierowca autobusu
Sylwester Mędrek