Analiza stanu gospodarki

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2021 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2022 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2023 r.


Informacja o osiągniętych przez Gminę poziomach recyklingu w 2013 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę poziomach recyklingu w 2014 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę poziomach recyklingu w 2015 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę poziomach recyklingu w 2016 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę poziomach recyklingu w 2017 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę poziomach recyklingu w 2018 r.


Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach recyklingu w 2013 r.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach recyklingu w 2014 r.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach recyklingu w 2015 r.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach recyklingu w 2016 r.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach recyklingu w 2017 r.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach recyklingu w 2018 r.