Akty prawne

I. Ustawy, rozporządzenia - obowiązujące

II. Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie ws. gospodarki  odpadami komunalnymi - obowiązujące

III. Zarządzenia Burmistrza Pilzna ws. gospodarki odpadami  komunalnymi