Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Pilzno od 2012 roku pozyskuje środki finansowe w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I-Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zdania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno”. Kwota dotacji obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania z czego środki udostępnione przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35%. Pozostałe 15% to środki własne Gminy. Koszty kwalifikowane zadania obejmują demontaż, transport i unieszkodliwienie lub zbieranie –załadunek, transport i unieszkodliwienie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy Pilzno unieszkodliwione zostały odpady azbestowe w następujących ilościach:

  • 2012 rok – 110,00 Mg / koszt przedsięwzięcia wynosił ogółem 33 264,00 zł w tym 85% dofinansowania tj kwota 28 274,00 zł;
  • 2013 rok – 126,603 Mg / koszt przedsięwzięcia wynosił ogółem 53 759,94 zł w tym 85% dofinansowania tj. kwota 45 695,95 zł;
  • 2014 rok – 107 833 Mg / koszt przedsięwzięcia wynosił ogółem 42 995,59 zł w tym 85% dofinansowania tj. kwota 36 546,30 zł;
  • 2015 rok – 94,893 Mg / koszt przedsięwzięcia wynosił ogółem 41.721,24 zł w tym 85% dofinansowania tj. kwota 35.463,02 zł.

Dodatkowo ze środków własnych unieszkodliwiono 10,733 Mg odpadów azbestowych a koszt zadania wyniósł - 3. 699,88 zł

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych (eternitu) pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno odbywa się do 30 stycznia każdego roku.