Protokół z otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty z prac remontowo-konserwatorskich przy klasztorze OO. Karmelitów w Lipinach.

Pliki do pobrania: